ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านและนักเรียนทุกคน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 /2563
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อบรมการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ Google classroom
รับการนิเทศติดตามการเรียนออนไลน์จาก สพม.28
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ และรูปร่างโมเลกุลของสาร โคเวเลนต์ ด้วยกา
การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นทักษะการคำนวณวิชาเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายปนุพงษ์ เถาว์รินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ