ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านและนักเรียนทุกคน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 63
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 /2563
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
อบรมการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ Google classroom
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 61
รับการนิเทศติดตามการเรียนออนไลน์จาก สพม.28
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 61