ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพระดมทุนสร้างโดมทางเข้าอาคารเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลงานด้านดนตรี
รางวัลเพชรสพม. 28 ประจำปีการศึกษา 2563
ผลงานด้านกีฬา
ประเพณีแคเพ็ญ แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2563
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ตามมาตรฐานงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2563
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง
การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ และรูปร่างโมเลกุลของสาร โคเวเลนต์ ด้วยกา
การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นทักษะการคำนวณวิชาเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สารสนเทศงานวิชาการ
รายงานผลการประเมินตนเอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครู
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายปนุพงษ์ เถาว์รินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ