ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตรการเรียกชื่อและรูปร่างโมเลกุลของสารโคเว เลนต์ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแบบจําลองเชิงกายภาพ สําหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายชาลี มีวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,15:02  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นทักษะการคำนวณวิชาเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายชาลี มีวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2561,12:22  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..